středa 19. února 2014

Obrazové zdroje

[Abstract - Pictorial sources
History-type article, lament over poor quality of maille-making pictorial sources across the Internet. Those are typically copy & paste of small or distorted pictures in discussion forums with zero or misleading  context. Thus I attempted to collect those I am aware of, adding the known details as well as pointing to proper source.]

S obrázky na Internetu jsou potíže. Nejvíce tehdy, když nepotřebujete jakýkoliv obrázek, ale jenom nějaký konkrétní, v dobrém rozlišení, s dobrým kontrastem a haldou informací o tom jak vznikl, kde je, a tak dále. Rychle totiž zjistíte, že hodně lidí prostě plácne na stránku malý a nekvalitní obrázek, který našli v prvním diskuzním fóru co jim přišlo pod ruku, věnovanému nejlépe nesouvisejícímu tématu, nebo na nějaké jiné stránce, která se sice tváří seriózně, ale ve skutečnosti je jenom copy & paste slepencem z desítek jiných stránek. Přitom k dohledání kvalitnější verze a kontextu stačí často jenom trocha práce s vyhledávači, překladačem a Wikipedií.

V případě brnířiny je tento problém o to palčivější, že obrázků zachycujících brnířinu jako řemeslo se dochovalo zoufale málo (k tomu níže). Koho by taky napadlo, že řekněme za 600 let se bude někdo snažit pochopit a reprodukovat takové banální řemeslo...

V tomto příspěvku se zaměřím na chronologický seznam mě známých zobrazení, společně s trochou omáčky okolo. Budu se snažit o omezení na samotnou brnířinu, t.j. na vyobrazení, kde jsou kroužky, košile a podobně. Vynechávám obecná zobrazení kovářské nebo šperkařské dílny. Uvítám upozornění na nově nalezená vyobrazení - pokud se objeví, tak je zde doplním!

Disclaimer: tam, kde je to možné, odkazuji na "zdrojové" stránky, a nechci suplovat jejich funkci. Proto jsou obrázky jen ve formě orientačních náhledů.

Romance of Alexander, St. Albans. Romance o Alexandrovi, sepsaná pravděpodobně okolo roku 1250. K prostudování zde.

Cambridge MS O.9.34 Romance of Alexander, folio 25r


Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung in Nürnberg. V roce 1388 založil bohatý kupec Konrád Mendel v Norimberku nadaci, která měla jediný cíl: zaopatřovat vždy dvanáct potřebných, ovšem pouze řemeslníků - tedy těch, kteří již byli na svoji práci příliš staří, chudí a podobně. Zhruba od roků 1425/26 byl pak každý z "Mendelových bratří" v nadační knize na památku vyobrazen. V roce 1806, kdy nadace svoji činnost ukončila, bylo takto na 857 stranách tří knih vyobrazeno 765 "bratří". Na dnešní dobu naprosto neuvěřitelné dílo, když si představíme, že nadace přežila své založení o více než čtyři sta let! Každý z portrétů byl doprovázen poznámkou, zpočátku jen prostým jménem a např. datem úmrtí, později pak krátkým životopisem. K prostudování zde.

Panzerhemdenmacher Heintz († před 1414) - signatura Amb. 317.2°, folio 10r
Panzerhemdenmacher Seycz Han († 1473) - signatura Amb. 317.2°, folio 92v
Panzerhemdmacher Hanns Ackerman († 1484) - signatura Amb. 317.2°, folio 103r

Hausbuch der Landauerschen Zwölfbrüderstiftung. Mendelův úspěšný nadační projekt našel na počátku 16. století svého následovníka, kdy důlní a železářský magnát Matyáš Landauer založil v Norimberku podobnou nadaci, opět pro dvanáct potřebných. Rovněž ukončila činnost v roce 1806, s dvěma pamětními knihami obsahujícími od roku 1511 na 439 stranách portréty 406 "bratří". K prostudování zde.

Panzerhemdmacher (jméno neznámé, † okolo 1540) - signatura Amb. 279.2°, folio 26v

Jost Amman (1539-1591): Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwerken und Händeln... (tiskem poprvé Frankfurt nad Mohanem 1568; také známo jako Das Ständebuch). K prostudování zde. Odtud pochází dřevoryt Der Pantzermacher:


Christoph Weigel (1654-1725): Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände Von denen Regenten Und ihren So in Friedens- als Kriegs-Zeiten zugeordneten Bedienten an, biß auf alle Künstler Und Handwercker, 1698. Dnes v Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, signatura Technol.A.142. K prostudování zde. Obsahuje lept Der Panzermacher:


No a to je všechno :-) Jak jsem výše uvedl, vynechal jsem obecná zobrazení kovářských, pasířských, šperkařských etc. dílen, resp. technických zařízení, jako třeba průvlaků na tažení drátu - těch pochopitelně existuje o něco více.

Myslím, že výše uvedené obrazové podklady dobře ilustrují už zmíněný fakt že brnířina je prostě řemeslo obnovované ex-nihilo. Experimentování je v tomto případě (bohužel) jediná cesta jak se dobrat k pravděpodobnému pracovnímu postupu, tvarům nástrojů a tak podobně.

Závěrem bych rád vyjádřil své díky všem knihovnám, které svoje fondy digitalizují a publikují na Internetu. Bez jejich práce bych vůbec nemohl tento přehled sestavit.

Žádné komentáře:

Okomentovat