středa 19. října 2011

Jak se kalí zbroj podle Magiae naturalis


[Abstract - Tempering the maille according to Magiae naturalis
History-type article, translating to Czech a couple of texts from Liber XIII of Giambattista della Porta’s Magiae naturalis.]


Giambattista della Porta byl neapolský učenec, který žil v letech ca. 1535-1615. Jeho první dílo byla Magiae naturalis, vydaná v roce 1558 ve čtyřech svazcích; za zmínku stojí, že toto dílo autor podle vlastních slov sepsal ve věku patnácti let. Porta byl polyhistorem a dnes bychom řekli badatelem, který se dokázal zabývat jakoukoliv přírodní vědou – později vydal práce o lidské fyziognomii, o šifrování a psaní tajných textů, o meteorologii, rostlinách, astronomii atd., stejně tak jako psal žertovnou i tragickou prózu.

Magiae naturalis se rychle stala dobovým trhákem a brzy byla přeložena z původní latiny do hlavních evropských jazyků. Poté co se zabýval dalšími tématy (viz výše), publikoval Porta v roce 1584 novou verzi Magiae naturalis, rozšířenou ze čtyř na plných dvacet svazků.

Jakkoliv se jedná o fascinující čtení, z hlediska brnířiny je nejzajímavější kniha XIII, která explicitně zmiňuje nauhličování a kalení zbrojí, včetně kroužkových.

Nejprve je vhodné uvést současnou transkripci anglického překladu, který byl anonymě vydán v Londýně v roce 1658:

The Temper of Iron for files
... Take ox hoofs, and put them in an oven to dry, that they may be powdered fine.  Mingle well one part of this with as much common salt, beaten glass, and chimney soot, and beat them together, and lay them up for your use in a wooden vessel hanging in the smoke. For the salt will melt with any moisture of the place or air.  ...
...

How an Habergeon or Coat of Arms is to be tempered.
Take soft Iron armor of small price, and put it into a pot, strewing upon it the powders above said, cover it, and lute it over, that it have no vent, and make a good fire about it. Then at the time fit, take the pot with Iron pinchers, and striking the pot with a hammer, quench the whole harness, red hot, in the foresaid water. For so it becomes most hard, that it will easily resist the strokes of Poniards. The quantity of the powder is, that if the harness be ten or twelve pounds weight, lay on two pounds and a half of powder, that the powder may stick all over. Wet the armor in water, and roll it in the powder, and lay it in the pot by courses. But, because it is most hard, lest the rings of a coat of mail should be broken, and fly in pieces, there must be strength added to the hardness. Workmen call it a Return. Taking it out of the water, shake it up and down in vinegar, that it may be polished, and the color be made perspicuous. Then make red hot a plate of Iron, and lay part of the coat of mail, or all of it upon the same. When it shows an ash color, workmen call it Berotinum. Cast it again into the water, and that hardness shall have one that will resist all blows. By the mixture of sharp things, Iron is made hard and brittle. But unless strength be added, it will fly in pieces with every blow. Therefore it is needful to learn perfectly how to add strength to it.

V českém překladu tedy zhruba toto:

Temperování železa na pilníky
... vezmi kopyta z vola, dej je sušit do pece a pak z nich udělej jemný prášek. Smíchej jednu část s co nejvíce obyčejné soli, rozdrceným sklem a sazemi z komína a dobře to vše roztluč. Skladuj prášek v dřevěné nádobě která visí v kouři, jinak se sůl rozpustí s jakoukoliv vlhkostí místa nebo vzduchu. ...
...

Jak temperovat kroužkovou košili nebo kyrys
Vezmi levnou zbroj z měkkého železa, vraž ji do nádoby, zasypej výše popsaným práškem, přiklop a utěsni tak aby nikde nebyl otvor a udělej kolem pořádný oheň. Ve správný čas vezmi hrnec do železných kleští a udeř kladivem tak, abys celý obsah rozpálený do červena vyklopil do vody. Tím se stane tvrdší a snadněji odolá ranám poniardů (pozn. překladatele – dýka, známá také jako poignard). Co se týká množství prášku, pokud má zbroj deset nebo dvanáct liber, dej na ni dvě a půl libry aby ji pokryl celou. Namoč zbroj do vody a poválej v prášku a takto ji polož do nádoby. Ale protože tímto příliš ztvrdla, a kroužky zbroje by se při úderu rozletěly na kousky, musí být k tvrdosti přidána odolnost. Řemeslníci to nazývají Návrat. Po vyjmutí z vody vymáchej zbroj v octě, aby se očistila a barva se stala zjevnější. Pak rozpal do červena železný plát a dej část nebo celou zbroj na něj. Jakmile dostane popelavou barvu, té říkají řemeslníci Berotinum. Znovu ji dej do vody a tvrdost bude taková že odolá všem úderům. Smícháním ostrých věcí se železo stává tvrdé a křehké. Ale dokud není dodána odolnost, rozletí se při každém úderu na kousky. Tudíž je potřebné se přesně naučit jak odolnost dodat.

Žádné komentáře:

Okomentovat